FAQ 2021-12-10T14:06:51+01:00

Co to jest pompa perystaltyczna

Urządzenie służące do transportowania cieczy o różnych właściwościach fizykochemicznych z punktu A do punktu B. Transportowanie cieczy może odbywać się z prędkością na poziomie od 0,0001 ml/min do dziesiątek a nawet setek litrów na minutę, transportowanie cieczy może odbywać się z ogromną dokładnością. Jedną z podstawowych zalet pompy perystaltycznej jest brak kontaktu dozowanej cieczy z częściami mechanicznymi pompy a także: niebywale prosta budowa wpływająca na niezawodność, łatwa obsługa, niskie koszty konserwacji i eksploatacji.

Budowa pompy perystaltycznej

Zasadnicze części pompy perystaltycznej to: Sterownik, silnik, głowicy pompy perystaltycznej, rura tłocząca pompy perystaltycznej.

Zasada działania pompy perystaltycznej

Wyobraźmy sobie wężyk wypełniony płynem, kiedy wężyk zostanie ściśnięty pomiędzy dwoma palcami i palce będą przesuwane wzdłuż wężyka, to zamknięta w nim ciecz także będzie się przesuwała. Działanie pompy perystaltycznej również opiera się na tej zasadzie, ale palce są zastąpione przez rolki dociskowe. Płyn jest przesuwany przez naprzemienne ściskanie i zwalnianie elastycznego węża tłoczącego pompy. Podobnie jak ściskanie węża dwoma palcami, gdy palce się poruszają to w rurce powstaje podciśnienie a ciecz zaczyna się przemieszczać.
Pompa perystaltyczna tworzy „pęcherze z cieczą” w odcinku rury pompy między dwoma obracającymi się rolkami. Objętość „pęcherza” zależy od wewnętrznej średnicy węża pompy i charakterystyki geometrycznej wirnika. Natężenie przepływu zależy od iloczynu trzech parametrów: prędkości obrotowej wirnika pompy, wielkości „pęcherza” i liczby „pęcherzy” wytworzonych przez głowicę na jeden obrót wirnika. Rozmiar „pęcherza” jest na ogół stały (z wyjątkiem pompowania szczególnie lepkich płynów).
Porównując dwie pompy o tej samej średnicy wirnika to pompa o większej objętości „pęcherza”, przetłacza większą objętość płynu na każdy obrót wirnika, ale charakteryzuję ją większy stopień pulsacji. Głowica wytwarzająca większą ilość „pęcherzy” o mniejszej objętości będzie generowała mniejszy przepływ, ale będzie on bardziej stabilny, porównywalny z przepływem generowanym przez pompę zębatą.

Przewaga pomp perystaltycznych nad innymi rodzajami pomp.

1. Sterylność: tłoczona ciecz ma fizyczny kontakt jedynie ze ściankami węża tłoczącego który często jest wykonany z materiałów niereagujących;
2. Wysoka precyzja: ciecz tłoczona jest z ogromną precyzją, powtarzalnością i stabilnością;
3. Niska siła ścinająca: Jest to idealne narzędzie do transportu wrażliwych na ścinanie i korozyjnych płynów;
4. Dobra szczelność: Wysoka zdolność samozasysania, brak wstecznego odpływu grawitacyjnego po ustaniu pracy;
5. Prosta konserwacja: brak zaworów i uszczelek;
6. Dwukierunkowa, równa zdolność generowania przepływu;
7. Praca „na sucho” bez medium, nie powoduje uszkodzenia żadnych części pompy;
8. Może wytworzyć próżnię do 98%
9. Niski koszt eksploatacji związany z brakiem uszczelnień, zaworów, brakiem konieczności smarowania itp.
10. Może transportować: ciecz, gaz, mieszaniny gazowo – ciekłe, mieszaniny cieczy, ciała stałe zawieszone w cieczy o średnicy nie przekraczającej 40% przekroju węża tłoczącego, materiały o właściwościach ciernych, korozyjnych, wrażliwych na tlen, produkty zpożywcze
11.Jedynym elementem eksploatacyjnym jest wąż tłoczący, którego wymiana jest bardzo łatwa szybka i tania.

Rozwiązywanie problemów

1. Zmniejszenie ciśnienia pracy : Zastosowanie elastycznych węży ograniczy ciśnienie.
2. Pompa generuje duża pulsację:
– Zwiększ liczbę rolek, przepływ zmniejszy się
– Zastosuj tłumik pulsacji. Tłumik pulsacji jest prostym pojemnikiem stabilizującym. Zasada działania tłumika pulsacji opiera się na ściśliwości gazów która jest większa od ściśliwości cieczy. Pulsy cieczy wpływające do tłumika są pochłaniane przez znajdującą się w nim poduszkę powietrzną i wypływają z niego znacznie wygładzone.
3. Natężenie przepływu zmienia się z czasem: jest to zjawisko naturalne i ma związek z sukcesywnym zużywaniem się węża. Rozwiązaniem jest częsta wymiana węża lub zastosowanie węża lepszej jakości, wolniej zużywającego się.

Pola zastosowań

Przemysł chemiczny; przemysł wydobywczy i metalurgiczny; przemysł papierniczy; przemysł farb i powłok; przemysł spożywczy; przemysł ceramiczny; przemysł naftowy; przemysł uzdatniania wody; przemysł farmaceutyczny; przemysł wyrobów medycznych;
Zastosowania pomp perystaltycznych w przemyśle farmaceutycznym: głównie do granulacji, powlekania leków i dozowania roztworów leków.
Granulator do suszenia rozpyłowego, zwany także granulatorem suchym i granulatorem fluidalnym, to maszyna służąca do natryskiwania specjalnej powłoki cukrowej na powierzchni różnych granulowanych materiałów błyskawicznych, oraz formowania granulek po suszeniu. Zależność pomiędzy między parowaniem wody a tworzeniem się cząstek jest dynamiczna, dlatego ilość płynu i wody, które należy rozpylić, musi być bardzo precyzyjna, aby zapewnić stałą wilgotność cząstek.

Klasyfikacja

Zastosowanie pompy perystaltycznej polega na uzyskaniu wymaganego natężenia przepływu, więc zgodnie z działaniem i zastosowaniem pompy perystaltycznej dzieli się na:
1. Podstawowa pompa perystaltyczna z regulacją prędkości: Pompa posiada podstawowe funkcje sterujące, wyświetla prędkość wyrażoną w RPM, realizuje start i stop, kierunek, regulację prędkości, napełnianie i opróżnianie, podstawowe odmierzanie dawek, pamięć wyłączania, zewnętrzne wejście sterujące i inne podstawowe funkcje. Niektóre modele zostały wyposażone w komunikację bezprzewodową Wi-Fi.

2. Inteligentna pompa perystaltyczna typu przepływowego: Oprócz podstawowych funkcji dodane zostały zaawansowane funkcje dotyczące przepływu, takie jak: wyświetlanie przepływu wyrażonego objętością/czas ( wartości wyświetlane są w różnych jednostkach objętości i czasu) precyzyjna kalibracja przepływu oraz zaawansowana komunikacja.

3. Inteligentna pompa perystaltyczna dozująca: Pompa posiadająca wszystkie cechy pomp podstawowych i przepływowych, dodatkowo wzbogacona bardzo rozbudowanymi funkcjami dozowania. Pompa ta umożliwia odmierzanie dawek przy pomocy czasu, objętości, automatyczny podział ogólnej objętości na mniejsze dawki, programowanie receptur itp.

4. Dostosowana (OEM) pompa perystaltyczna: Dzięki serii głowic pomp perystaltycznych o różnych zakresach przepływu, szerokiej gamie silników i opcji sterowania, klienci mogą zaprojektować różne instalacje dozujące odpowiednie dla własnych potrzeb.

Zastosowanie pomp perystaltycznych

1.Pompy perystaltyczne stosowane do fermentacji i bioreaktorów.

Fermentacja odnosi się do procesu, w którym ludzie sami przygotowują komórki drobnoustrojów lub bezpośrednie metabolity lub metabolity wtórne poprzez aktywność życiową mikroorganizmów w warunkach tlenowych lub beztlenowych. Fermentacja jest rodzajem reakcji biochemicznej, na którą wcześniej narażeni są ludzie, a obecnie jest szeroko stosowana w przemyśle spożywczym, biologicznym i chemicznym.
Urządzenie służące do fermentacji nazywane jest ogólnie bioreaktorem lub biologicznym zbiornikiem fermentacyjnym. Jego struktura składa się głównie z naczynia reakcyjnego i układu sterowania. Naczynie reakcyjne zapewnia miejsce do procesu fermentacji, a system sterowania kontroluje temperaturę i wartość pH wymaganą przez proces fermentacji. Stan środowiska jest kontrolowany przy ustawionej wartości docelowej.
Pompa perystaltyczna Lead Fluid zapewnia ochronę całego procesu fermentacji poprzez następujące aspekty:
– Bardzo czysty rurociąg płynu, łatwy do czyszczenia i sterylizacji.
– Rurociąg może być użyty jednorazowo lub wielokrotnie.
– Konserwacja jest prosta, a koszt bardzo niski.
– Dokładny pomiar i dobra powtarzalność.
– Wewnętrzna ściana rurociągu jest gładka, bez ślepych zaułków, bez zaworów i wyjątkowo niskiej zawartości pozostałości.
– Elastyczna skalowalność.
– Delikatna transmisja, niska siła ścinająca, zachowują integralność materiału.
W procesie fermentacji szeroko stosowane są pompy perystaltyczne:
– -Transmisja i ekstrakcja ilościowa medium
– -Pobieranie próbek i zbieranie.
– Podawanie płynów, takich jak kontrola pH, pożywka, odpieniacz i roztwór buforowy w fermentacji.
– Ekstrakcja i separacja produktów fermentacji, takich jak ultrafiltracja, filtracja z przepływem stycznym, chromatografia, klarowanie itp.
– Transport produktów oddzielania bulionu fermentacyjnego.

2. Pompa perystaltyczna do monitorowania gazów spalinowych Ochrona środowiska w działaniu
System ciągłego monitorowania emisji spalin (CEMS) to urządzenie, które w sposób ciągły monitoruje stężenie i całkowitą emisję zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych emitowanych przez źródła zanieczyszczeń powietrza, oraz przekazuje informacje do właściwego organu w czasie rzeczywistym. Poprzez pobieranie próbek na miejscu mierzone jest stężenie zanieczyszczeń w spalinach, a jednocześnie mierzone są parametry, takie jak temperatura spalin, ciśnienie, natężenie przepływu, wilgotność i zawartość tlenu, a także wielkość emisji i ilość spalin.

Po dostaniu się gazu próbki do szafki analitycznej, wilgoć w gazie próbki jest szybko oddzielana przez system osuszania, a skroplona woda jest odprowadzana. System osuszania składa się zazwyczaj ze skraplacza, pompy do pobierania próbek, pompy perystaltycznej, powiązanego alarmu, oraz elementu sterującego. Pompa perystaltyczna służy w tym układzie do odprowadzania kondensatu I pełni w nim bardzo ważną rolę.
Częstymi wadami systemu monitorowania spalin online są: efekt chłodzenia skraplacza nie jest idealny, a duża ilość wilgoci w próbce gazu nie jest oddzielana co wpływa na właściwą pracę analizatora spalin. Długotrwałe działanie w nieodpowiednio przygotowanym środowisku spowoduje uszkodzenie analizatora.
Układ monitorowania gazu musi zapewniać absolutną szczelność systemu. Dlatego system odprowadzania skroplin musi mieć bardzo dobrą szczelność, aby zapobiec przedostawaniu się powietrza z zewnątrz do skraplacza poprzez system odwadniający.
Kondensat ma złożony skład chemiczny i jest żrący, dlatego system odprowadzania kondensatu musi mieć dobrą odporność na korozję.

3. Pompa perystaltyczna do płynnych farmaceutyków w procesie biofarmaceutyków takich jak oczyszczanie i filtracja, dozowanie cieczy i granulacja powłokowa itp.
Pompy perystaltyczne Lead Fluid charakteryzują się szerokim zakresem przepływu, co pozwala na wypełnienie płynem przy różnych natężeniach przepływu. Zapewnij suchą pracę, niskie koszty utrzymania, powtarzalność.
Po zbadaniu rynku zauważyliśmy, że około 80% firm medycznych i farmaceutycznych używa pomp perystaltycznych i są one stosowane we wszystkich aspektach. Pompa perystaltyczna jest dokładna, trwała, stabilna w przepływie, płynnie regulowana, ma małą wydajność i może być również używana do małego konfekcjonowania. Płyn jest izolowany w wężyku pompy i nie ma kontaktu z otoczeniem zapobiegając zanieczyszczeniu. Wężyk pompy można szybko I łatwo wymienić. Można zmienić kierunek przepływu płynu. Charakterystyka pracy na sucho oraz niskie koszty utrzymania stanowią główną przewagę konkurencyjną pompy perystaltycznej, dzięki czemu jest ona szeroko stosowana w farmacji i medycynie.
Nowy proces badań i rozwoju leków jest tak trudny, że w tej fali coraz większą uwagę poświęca się również sprzętowi farmaceutycznemu. Pompa perystaltyczna jest urządzeniem dostarczającym ciecz, które może kontrolować prędkość przepływu. Jest dopasowany do jednorazowej rurki pompki. Charakteryzuje się wysoką dokładnością, dużą odpornością na korozję, małym efektem ścinania i skutecznie zapobiega zanieczyszczeniu krzyżowemu. Jest szeroko stosowany w biofarmaceutykach. W procesie produkcyjnym biofarmaceutyków, takim jak oczyszczanie i filtracja, dozowanie cieczy i granulacja powlekająca itp., Występują szczególne warunki pracy, które wymagają pomp perystaltycznych do przesyłania płynów do urządzeń przemysłowych. Jako dostawca kompleksowych rozwiązań do precyzyjnego przesyłu cieczy, Lead Fluid dostarcza niezawodne rozwiązania dla przemysłu farmaceutycznego.

4. Zastosowanie laboratoryjne pompy perystaltycznej
Pompa perystaltyczna jest rodzajem precyzyjnego, kontrolowanego sprzętu do przesyłania i przetwarzania płynu. Ma wysoką dokładność kontroli przepływu, kontrolę czasu, prostą obsługę i łatwą konserwację, dobrą jednorodność mieszania i może osiągnąć odporność na korozję zgodnie z charakterystyką różnych rur i materiałów. Brak kontaktu z korpusem pompy może zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu i innym właściwościom. Obecnie jest coraz szerzej stosowana w przemyśle laboratoryjnym.
Dlaczego pompy perystaltyczne są szeroko stosowane w laboratorium?
– Dostarczanie wolnoobrotowej, stabilnej i dokładnej cieczy do reaktora w eksperymentach chemicznych i małej produkcji.
– Istnieje wiele rodzajów roztworów, z których wiele jest silnie korozyjnych lub toksycznych, a pompy muszą być odporne na korozję i mieć duże możliwości zastosowania.
– Niektórzy klienci wymagają, aby przepływ mógł być bezpośrednio wyświetlany i kontrolowany. W porównaniu z konwencjonalną pompą perystaltyczną o zmiennej prędkości obsługa jest prostsza i wygodniejsza.

5. Zastosowanie medyczne pompy perystaltycznej w dokładnym dozowaniu, dozowaniu, napełnianiu lub pobieraniu próbek płynu w przemyśle medycznym.
Produkcja sprzętu medycznego, przyrządów testujących i materiałów eksploatacyjnych zawsze miała surowe wymagania dotyczące sterylności i dokładności transmisji. Pompy perystaltyczne Lead Fluid znajdują szerokie zastosowanie w branży medycznej, głównie ze względu na:
– Wysoce czysty rurociąg płynu, łatwy do czyszczenia i sterylizacji
– Rurociąg może być używany jednorazowo lub wielokrotnie
– Delikatna i stabilna transmisja, dokładny pomiar
– Może przenosić materiały zawierające kulki magnetyczne, żele, glicerynę oraz inne zanieczyszczenia i osady
– Niezawodna i precyzyjna dokładność napełniania
– Wewnętrzna ściana rurociągu jest gładka, bez ślepych zaułków, bez zaworów i bardzo niska ilość pozostałości
– Elastyczna skalowalność, mały stosunek przestrzeni i niski koszt
– Niska siła ścinająca w celu zachowania integralności materiału

Pompy do dializy medycznej Lead Fluid mogą zapewnić kompletne rozwiązania dla następujących potrzeb:
– W pełni automatyczny sprzęt do chemiluminescencji/POCT i inny sprzęt IVD do pobierania próbek i odprowadzania odpadów
– Analiza białka, analiza krwi, analiza stolca itp.
– Ablacja chirurgiczna, hemodializa itp.
– Oczyszczanie zębów, liposukcja, litotrypsja, perfuzja jelit itp.
– Wysoka precyzja napełniania odczynników diagnostycznych, płynów opakowaniowych itp.
Obecna sytuacja epidemii jest nadal ciężka, zapobieganie i kontrola nie mogą być rozluźnione, a walka z „epidemią” jest nadal bardzo żmudna. W zapobieganiu i kontroli epidemii zapotrzebowanie na niektóre chemikalia gwałtownie wzrosło i stało się produktami deficytowymi, takimi jak chemikalia do dezynfekcji i odczynniki testujące. Aby zapewnić zaopatrzenie rynku, główni producenci ścigają się z czasem, aby przeprowadzić produkcję. Stosowanie zaawansowanych technologicznie urządzeń farmaceutycznych, takich jak w pełni automatyczne maszyny do napełniania i linie produkcyjne do napełniania, znacznie zmniejszyło presję produkcyjną wielu producentów. Lead Fluid po cichu wykonuje swoją część, aby wspierać prace związane z zapobieganiem i kontrolą epidemii. Nieodzowną rolę odgrywają w tym pompy perystaltyczne Lead Fluid oraz pompy perystaltyczne systemu napełniania. Lead Fluid pomaga w testowaniu odczynników i napełnianiu szczepionek w czasie epidemii.

Mikrolitrowa pompa perystaltyczna WSP3000
1. Wysoka dokładność napełniania, błąd jest mniejszy niż ± 0,2%.
2. Konstrukcja modułowa, łatwa do rozbudowy, wiele pomp można łączyć kaskadowo, tworząc wielokanałowy system napełniania.
3. Precyzyjny napęd serwomotoru, duży moment obrotowy, bezpłatna konserwacja, obrotowa konstrukcja rury ciśnieniowej, wysoka wydajność.
4. Rura pompy ma niskie straty, ciągła żywotność do 1000 godzin, współczynnik tłumienia 12 godzin < 1%.
5. Funkcja ssania wstecznego, zero kapania, natychmiastowe wyłączanie.
6. Wysoki czysty rurociąg, łatwy do demontażu, łatwy do czyszczenia i sterylizacji, obsługuje CIP i SIP.
7. Rurociąg nie jest łatwy do zablokowania i może z łatwością poradzić sobie z materiałami, które łatwo się wytrącają i mają pewną lepkość, takimi jak kulki magnetyczne, gliceryna itp.
8. Może być obsługiwany ręcznie lub używany z automatyczną linią produkcyjną.

System napełniania pompy perystaltycznej
1. Zapewnij jednoczesną pracę wielu kanałów i zwiększ liczbę kanałów poprzez kaskadową instalację wielu systemów.
2. Niezależna kalibracja objętości cieczy wypełniającej dla każdego kanału, aby spełnić wymagania klienta dotyczące dokładności napełniania (błąd ≤ ± 0,5%).
3. Może zaakceptować sygnał startu maszyny do napełniania i sygnał zatrzymania napełniania z powodu braku butelek w celu realizacji automatycznej operacji online; jedna operacja napełniania może być kontrolowana za pomocą przełącznika nożnego, aby zrealizować samodzielną pracę.
4. Ciecz styka się tylko z wężem, a nie z korpusem pompy, nie dochodzi do zablokowania zaworu i unika się zanieczyszczenia krzyżowego.
5. Nadaje się do cieczy ściernych, lepkich cieczy, emulsji lub cieczy zawierających pianę, cieczy zawierających dużą ilość gazu, cieczy zawierających zawieszone cząstki.

Przy napełnianiu odczynników testowych zwykle obowiązują następujące wymagania:
– Spełniają wymagania dotyczące objętości napełniania i sterylności; wysoka precyzja napełniania i wysoka wydajność.
– System napełniania ma dobrą stabilność, nie ma zjawiska kapiącej lub wiszącej cieczy.
– Może być wypełniony cieczami ściernymi lub żrącymi zawierającymi zawieszone cząstki.
– Podczas napełniania płynu o aktywności biologicznej, aktywność biologiczna nie może zostać zniszczona.
– Pompa jest prosta w obsłudze i łatwa w utrzymaniu.

Zakres natężenia przepływu wyżej zalecanych produktów pomp perystaltycznych Lead Fluid jest szeroki i regulowany, z wysoką dokładnością i stabilnością napełniania cieczą; przy niskim ścinaniu może służyć do transportu i napełniania płynów biologicznie czynnych bez inaktywacji; Płyn w nadzieniu styka się tylko z wężem, eliminując ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego; wybierając wąż odporny na korozję, można go używać do napełniania różnymi cieczami korozyjnymi, a wybierając wąż odporny na zużycie, można go używać do napełniania cieczy zawierających cząstki stałe;